Over mij

By Marjolein Ligtenberg-Essers, Thu 05 October 2017, in category Persoonlijk

mij

Ik ben Marjolein Ligtenberg-Essers, 34 jaar en 1e graads docent Engels. Al van jongs af aan ligt mijn passie bij de Engelse taal en cultuur en besloot ik al vroeg dat ik daar mijn beroep van wilde maken. Na het afronden van mijn 2e graads opleiding ben ik begonnen met lesgeven in het middelbare onderwijs en tegelijkertijd verder gegaan met mijn Master opleiding. Na het behalen van mijn Master diploma heb ik voornamelijk les gegeven aan de hoogste klassen van de havo en het vwo, waaronder de examenklassen.

Naast het lesgeven in de Engelse taal heb ik me veel verdiept en bezig gehouden met het begeleiden van leerlingen en in het bijzonder zorgleerlingen. Het leren van de Engelse taal kan vooral voor leerlingen met een vorm van dyslexie erg lastig zijn en veel moeite kosten en dit kan voor veel extra druk zorgen. Door het vak op verschillende manieren te bekijken kan dit er voor zorgen dat het kwartje toch kan vallen.

Op vele momenten is het erg belangrijk om de Engelse taal beter te gaan beheersen, dit kan zijn in groep 8 ter voorbereiding op de brugklas, gedurende de middelbare schooltijd als blijkt dat Engels niet zo makkelijk gaat, in de examenklassen om voor te bereiden op het eindexamen, als student, of als werknemer van een bedrijf met internationale contacten.

Door individuele lessen, of lessen in kleine groepjes te kunnen geven wil ik er voor zorgen dat mijn liefde voor het vak en het land ook op anderen wordt overgebracht, met als doel een verbetering in het niveau van het spreken, lezen, schrijven en luisteren van de Engelse taal.

Please feel welcome!

Picture by Henry Kellner (Own work) CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons